BUNNIK –
Gemeenten moeten mensen meer bewust maken van de negatieve effecten van het wassen van hun auto op straat. Daarvoor pleit de Bovag, de brancheorganisatie van garagehouders en autowasbedrijven.

In veel gemeenten geldt al een verbod op ‘straatwassen’ of wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Maar in veel gevallen werken deze maatregelen niet of niet genoeg, zo stelt de organisatie.
Veel gemeenten investeren, vooral in nieuwbouwwijken, in de aanleg van gescheiden rioolsystemen. Die zijn juist bedoeld om via de straatputten alleen hemelwater af te voeren.
Na een wasbeurt op straat, zo stelt de Bovag, komen alle schadelijke stoffen rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Het gaat dan om bijvoorbeeld olie- en rubberresten, shampoos en zware metalen. Als er een enkelvoudig rioolsysteem is komen deze stoffen terecht bij de waterzuiveringsinstallaties.
Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat steeds meer mensen hun auto op straat wassen in plaats van in een autowasstraat. Vorig jaar gaf 40 procent van de consumenten aan hun auto bij voorkeur op straat te wassen, terwijl dat vier jaar eerder nog 33 procent was, zo stelt Bovag.

Bovag heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd hun leden (gemeentes) aan te sporen hun eigen ontmoedigingsbeleid of verboden beter na te komen. Ook zouden gemeenten inwoners meer moeten wijzen op de effecten van het wassen van de auto’s op straat.

Bron: Telegraaf, 23 juni 2013