Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Wiggertsautoservice en het logo van www.wiggertsautoservice.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij ons. Wiggertsautoservice behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Wiggertsautoservice en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiggertsautoservice is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

C.J. Wiggerts